Prevencio de la Leishmaniosis

LA LEISHMANIOSIS, QUE ES?
La Leishmaniosis canina es una malaltia causada per un parasit microscopic que es transmet per la picada d’un insecte molt semblant al mosquit: el flebotom o ‘ mosca de la arena’, present a tots els paisos mediterranis i Portugal.
Aquesta malaltia afecta a diversos organs, especialment al fetge, ronyo, noduls linfatics i medula osea. Molts cops, a l’inici de la malaltia nomes es veu afectada la pell (caiguda de pel, ferides… ) i perdua de pes, siguent aquest un dels principals motius de consulta.
La Leishmaniosis es una malaltia greu que pot arribar a provocar la mort de l’animal. Els tractaments ajuden a controlar els sintomes, pero no la curen. Es per aixo que es molt important una bona prenvecio. Es calculen que 2,5 milions de gossos d’Europa estan infectats!
QUE PUC FER PER PROTEGIR AL MEU GOS?
La prevencio es la millor proteccio!
Fins ara els metodes de prevencio enfront la Leishmaniosis es trobaven limitats a reduir l’habitat d’aquest insectes i evitar el contacte amb el gos amb l’us d’insecticides o repelents, pero no era suficient.
Ara tenim a l’abast la primera vacuna enfront la Leishmaniosis!
Amb aquesta vacuna el gos desenvolupara unes defenses naturals enfront el parasit que causa la malaltia, lo que permet una proteccio de manera continuada ,reduint drasticament el risc de desenvolupar la malaltia.
COM FUNCIONA LA NOVA VACUNA?
La primovacunacio ( la primera vegada que vacunem al nostre gos) consisteix en tres vacunacions administrades a intervals de tres setmanes, amb un test serologic previ. Posteriorment nomes cal una revacunacio anual per mantenir al teu gos inmune enfront a la Leihsmaniosis.
Es recomana vacunar a la teva mascota abans de les epoques de mes calor, que es quan la poblacio de flebotoms esta mes activa. Tot i aixi, qualsevol epoca es bona.
Les condiciones perque la vacuna sigui totalment efectiva son: que l’animal tingui com a minim 6 mesos d’edat; no estigui malalt i estigui correctament desparasitat i en el cas de les femelles a mes qe no estigui ni gestants ni en zel.
Tot i que la seva eficacia es molt alta, no es del 100%, rao per la qual es recomana, sobre tot en epoques de calor, pendre mesures per evitar la picada del flebotom, mitjancant repelents, evitar passejar el gos a ultima hora de la nit…

    Twitter not configured.