Campanya per la prevencio de la Rabia

Al DOGC d’avui 12-06-2013 s’ha publicat la RESOLUCIO AMM/1239/2013, d’11 de juny, per la qual s’estableixen les arees de restriccio motivades per un focus de rabia detectat a Toledo i les mesures de contingencia que s’han d’aplicar a aquestes arees.
Segons l’esmentada resolucio:
1.- S’ordena la vacunacio obligatoria en el termini de quinze dies, a partir d’avui 12-06-2013, de gossos, gats i fures i altres animals de companyia sensibles a la rabia a les arees de restriccio corresponents als municipis seguents:

  • Montcada i Reixac
  • Piera
  • Porqueres
  • Banyoles

Aquestes arees de restriccio podran ser modificades com a resultat d’investigacions epidemiologiques posteriors.
2.- El “Protocol de vacunacio” establert es el seguent:
Es vacunaran obligatoriament de rabia tots els animals de mes de 3 mesos d’edat.
Aquells animals que ja estiguin vacunats pero hagin transcorregut mes de 6 mesos des de la data de la vacunacio es revacunaran.
La vacunacio, la portaran a terme els veterinaris clinics i l’anotaran a la cartilla de l’animal i a la fitxa clinica.
3.- Aixi mateix s’estableix el seguent protocol d’actuacio en cas d’animals sospitosos a les arees de restriccio:
Si es sospita que algun animal sensible a la malaltia pot haver estat en contacte amb l’animal positiu a rabia, o amb animals que hi hagin estat relacionats, es comunicara als serveis veterinaris oficials del Departament d’Agricultura <www.gencat.cat/agricultura/oficines>.
Els serveis veterinaris oficials procediran a verificar el contacte i si es necessari establiran l’aillament de l’animal per a la seva observacio clinica.
Tambe s’estableixen mesures de reforc del control d’animals rodamons (animals sense propietari que es trobin a la via publica) a les arees de restriccio per part dels Ajuntaments. Aquests animals es confinaran als centres de recollida, on es verificara la seva identificacio amb la finalitat de localitzar el possible propietari, es procedira a vacunar-los, i restaran sota custodia de les administracions locals, fins que es decideixi sobre la destinacio de l’animal.
4.- Si es detecten cadavers d’animals domestics o salvatges a les arees de restriccio, sense causa coneguda de mort, es comunicara a traves del 112 als Agents Rurals o directament a la sala de control central dels Agents Rurals a Torreferrussa, telefon 93.561.70.00.
Com ja sabeu el Col·legi ha expressat en diverses ocasions a les autoritats competents la necessitat de que s’estableixi un programa unificat de control de la malaltia optant per l’aplicacio d’una vacunacio anual obligatoria a gossos, gats i fures. Aixi mateix, el Consell i els Col·legis catalans recomanem la vacunacio voluntaria dels animals de companyia que puguin estar fora de les arees de restriccio.
Per tot aixo, aquest cas no fa mes que confirmar la nostra preocupacio per la possible propagacio de la malaltia al nostre territori, amb les greus consequencies per la poblacio humana i animal que aixo comportaria. Reiterem la necessitat de la posada en marxa de mesures profilactiques adients.
Us demanem la vostra col·laboracio per incrementar la vigilancia en el control d’aquesta malaltia.
Barcelona, 12 de juny de 2013

    Twitter not configured.